„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”.

- flag_yellow_low.jpg                - leader.png               - prow-2014-2020-logo-kolor.jpg

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Jak nam się żyje na Ziemi Ząbkowickiej? - Aktualności - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI” w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-08-03

Jak nam się żyje na Ziemi Ząbkowickiej?

Prawie 250 osób – mieszkańców powiatu ząbkowickiego – wzięło udział w przeprowadzonej przez LGD „Qwsi” ankiecie internetowej, w której pytaliśmy o jakość życia na obszarze jej działania.

Niespełna połowa z nich (41%) swoje zadowolenie z życia na Ziemi Ząbkowickiej oceniła na trójkę (w skali 1-5). Cieszy fakt, że wśród pozostałych respondentów tych zadowolonych jest więcej niż niezadowolonych (35% w porównaniu z 24%).

- 20170803-ankieta_wykres1.png

Nasze pytania dotyczyły takich obszarów jak: czystość i estetyka, możliwość edukacji, dostęp do służby zdrowia, stan dróg i chodników oraz zagadnienia związane ze spędzaniem wolnego czasu. Najsłabiej oceniono dostępność lekarzy specjalistów, dostępność komunikacji publicznej oraz jakość dróg i chodników. Konieczność wsparcia dwóch pierwszych obszarów jest zgodna z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Qwsi”.

Oto czego jeszcze się dowiedzieliśmy…

Ochrona środowiska, czystość i estetyka

Prawie 40% ankietowanych dobrze oceniło czystość w miejscach publicznych. Co ciekawe, taki sam odsetek uznał, że w tym zakresie jest źle. Podobnie oceniono możliwość segregowania odpadów (39% vs. 36%). Prawie 50% uczestników naszej ankiety uznało natomiast, że wygląd budynków, terenów zielonych itd. jest zły (tylko 25% wypowiedziało się na ten temat pozytywnie).

Infrastruktura

Ocena dróg i chodników nie pozostawiła zbyt wiele pola do interpretacji. Aż 70% uznało ich stan za zły. Jeszcze gorzej oceniono dostępność komunikacji publicznej – za złą uznało ją prawie 3/4 ankietowanych. Lepiej wypadła ocena oświetlenia ulicznego: 42% uznało ją za dobrą (32,5% – za złą), a jeszcze lepiej – dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej – prawie 2/3 dało mu notę „bardzo dobrą” lub „raczej dobrą”.

Edukacja

Połowa respondentów uznała, że dostępność opieki żłobkowej i przedszkolnej jest dobra, a jeszcze więcej (ponad 60%) pozytywnie wypowiedziało się na temat warunków do nauki zapewnianych przez szkoły. Możliwości darmowego dokształcania się poza szkołą to już jednak odrębny temat – tutaj tylko co piąta osoba uznała, że jest dobrze. Przeciwnego zdania była ponad połowa ankietowanych.

W naszej ankiecie zapytaliśmy również o to, czy respondenci byliby zainteresowani udziałem w szkoleniach. „Za” poszerzeniem wiedzy z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, możliwości wymiany konwencjonalnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne czy tworzenia produktu lokalnego opowiedziało się ponad 150 z prawie 250 ankietowanych.

Kultura i rekreacja

Podzielone były zdania na temat oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. 1/3 respondentów uznała ją za dobrą, 1/3 – za złą, a pozostała 1/3 – nie mogła się zdecydować lub nie miała zdania. Natomiast ponad połowa ankietowanych możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez osoby dorosłe oceniła jako złą. Podobne do siebie oceny przyznano za jakość infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (38% zadowolonych vs. 34% niezadowolonych) oraz za jej dostępność (34% vs. 37%).

Zdrowie

Nieco więcej było zadowolonych (39%) niż niezadowolonych (33%) z dostępności lekarza rodzinnego, jednak aż 80% uznało dostępność lekarzy specjalistów za złą. To najsurowiej oceniony obszar w całej ankiecie. Wygląda na to, że w ogóle jakość opieki zdrowotnej na obszarze powiatu ząbkowickiego pozostawia wiele do życzenia – pozytywnie oceniło ją niespełna 14% ankietowanych, a negatywnie prawie 60%.

Co jeszcze zdaniem naszych respondentów w znaczący sposób wpłynęłoby na poprawę jakości życia na Ziemi Ząbkowickiej? Praca, praca i jeszcze raz praca. Pojawiło się także wiele sugestii na temat działań w obszarze turystyki, zmiany pokoleniowej wśród samorządowców, a także zwrócenia uwagi na integrację społeczną i pokoleniową.

Kto odpowiedział na naszą ankietę?

Co trzeci ankietowany to osoba w wieku 25-34 lat, a co czwarty – w wieku 35-44 lat. Najwięcej respondentów (84 osoby) to mieszkańcy gminy Ząbkowice Śl. oraz gminy Ziębice (56 osób). Wypowiedziało się także sporo osób z gminy Bardo (42 ankietowanych) oraz z gminy Kamieniec Ząbkowicki (34 osoby). Ponad połowa (58,3%) uczestników naszego badania to kobiety.

 

 
UELEADERPROW

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

UELEADERPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy Leader,
poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
tel.: 74 / 8191213, fax: 74 / 8191207, email: biuro@qwsi.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x