„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”.

- flag_yellow_low.jpg                - leader.png               - prow-2014-2020-logo-kolor.jpg

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Nabory wniosków - PROW 2007-2013 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI” w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Nabory wniosków

 
1. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - 5 - 25 listopada 2009 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

„Małe projekty":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

6

92 839,92

111 369

„Odnowa i rozwój wsi":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

8

1 070 723,88

647 651

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

1

97 382

123 362

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

0

0

123 362

 Wnioski wybrane do finansowania:

„Małe projekty":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

6

92 839,92

„Odnowa i rozwój wsi":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

6

628 249,79

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

1

97 382

Wnioski niewybrane do finansowania:

„Odnowa i rozwój wsi":

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

2

442 474,09

2. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - 16 marca - 12 kwietnia 2010 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 16.03. do 12.04.2010 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

„Małe projekty":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

13

200 800,53

241 287,08

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

2

123 912,50

272 704

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

0

0

246 724

Wnioski wybrane do finansowania:

„Małe projekty":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

13

200 800,53

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

2

123 912,50

3. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - działanie Odnowa i rozwój wsi - 8 - 25 czerwca 2010 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 08.06. do 25.06.2010 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

„Odnowa i rozwój wsi":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

3

613 631

896 171

Wnioski wybrane do finansowania:

„Odnowa i rozwój wsi":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

3

613 631

4. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - 20 stycznia - 16 lutego 2011 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 20.01. do 16.02.2011 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

„Małe projekty":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

34

592 236,38

484 571,05

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

7

960 414,00

616 260,30  

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

2

148 668,00

740 172,80 

„Odnowa i rozwój wsi":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

28

4 727 405,00

4 355 243,40 

Wnioski wybrane do finansowania:

„Małe projekty":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

Liczba wniosków, które nie mieszczą się w limicie środków

32

542 236,38 

3

„Odnowa i rozwój wsi":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

Liczba wniosków, które nie mieszczą się w limicie środków

28

4 727 405

2

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

Liczba wniosków, które nie mieszczą się w limicie środków

6

910 414 

2

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

2

148 668

Wnioski niewybrane do finansowania:

„Małe projekty":

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

2

50 000

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

1

50 000

5. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - 3 - 24 października 2011 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 03.10. do 24.10.2011 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

2

114 567,13

123 912,50  

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

4

367 000,00

640 172,80 

 Wnioski wybrane do finansowania:

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

2

114 567,13

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

4

367 000,00

6. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - 5 - 28 grudnia 2011 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 05.12. do 28.12.2011 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

8

1 034 168,00

385 846,30

 Wnioski wybrane do finansowania:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

Liczba wniosków, które nie mieszczą się w limicie środków

8

1 034 168,00 

3

 7. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - 16 kwietnia - 7 maja 2012 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 16.04. do 07.05.2012 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

21

397 231,56

165 736,15

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

9

 149 071,60

Wnioski niewybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

12

 248 159,96

 

 

 

 

8. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - 20 czerwca - 4 lipca 2012 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 20.06. do 04.07.2012 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

23

 435 287,91

279 355,44

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

1

13 000,00

111 151,37  

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

6

 454 620,50

273 172,80 

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

13

 266 717,53

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

1

 13 000,00

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

3

249 185,50

Wnioski niewybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

10

 168 570,38

 

 

 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

3

205 435,00

 

 

 

 

9. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - 3 - 19 grudnia 2012 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 03.12. do 19.12.2012 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

27

538 928,54 500 000,00

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

25

 489 648,54

Wnioski niewybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

2

 49 280,00

 

 

 

 

10. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - 8 - 28 stycznia 2013 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 08.01. do 28.01.2013 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

7

1 089 100,00 408 456,80

Wnioski wybrane do finansowania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

3

384 100,00 

Wnioski niewybrane do finansowania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

4

 705 000,00

 

 

 

 

11. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - 6 - 21 marca 2013 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 06.03. do 21.03.2013 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

15

484 514,53 218 112,92

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

9

 184 778,59

Wnioski niewybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

6

 299 735,94

 

 

 

 

12. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" -  29 kwietnia - 15 maja 2013 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 29.04. do 15.05.2013 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

36

 1 069 126,48663 945,67 

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 24

648 178,35 

Wnioski niewybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

 12

420 948,13 

 

 

 13. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" -  23 września - 10 października 2013 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 23.09. do 10.10.2013 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

21

 527 986,88251 449,25 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

2

91 625,00453 456,80

 

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 13 242 773,77

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 2

 91 625,00

Wnioski niewybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

 8 285 213,11

 

 

 

14. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" -  3 grudnia - 19 grudnia 2013 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 03.12. do 19.12.2013 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

2

361 400,00361 831,80

 

Wnioski wybrane do finansowania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 2

 361 400,00

15. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" -  7 lutego - 21 lutego 2014 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 07.02. do 21.02.2014 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

10

 232 861,84 198 083,30

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 9 182 861,84

Wnioski niewybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

 1 50 000,00

 

 

 

16. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" -  12 maja - 26 maja 2014 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 12.05. do 26.05.2014 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

3

 55 392,01 64 290,04

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

3 55 392,01

17. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" -  27 czerwca - 11 lipca 2014 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 27.06. do 11.07.2014 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

5

 47 929,94 48 060,42

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

5 47 929,94

1. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach dodatkowych zadań - 4 - 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 04.04. do 25.04.2013 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dodatkowych zadań, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

20

857 194,29 975 000

 Odnowa i rozwój wsi:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

4

 347 5452 039 358,18 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

13

 1 162 022975 000

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

2

423 950 575 000

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 17

 708 794,29

Odnowa i rozwój wsi:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 4

347 545 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 10

 951 342,50

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 2

 423 950

 

Wnioski niewybrane do finansowania

Małe projekty: 

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

3

 148 400

 

 

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:  

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

3

 210 679,50

 

 

 

 

2. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach dodatkowych zadań - 26 sierpnia - 13 września 2013 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 26.08. do 13.09.2013 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dodatkowych zadań, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

7

 96 275,58 266 205,71

 Odnowa i rozwój wsi:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

15

 2 300 196,001 691 813,18 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

0

 0,0023 657,50 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

0

 0,00151 050,00 

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 5

 86 745,26

Odnowa i rozwój wsi:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 131 520 551,00 

 Wnioski niewybrane do finansowania

 Małe projekty: 

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

2

 9 530,32

 

 

 

Odnowa i rozwój wsi:  

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

2

 779 645,00

 

 

 

  3. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach dodatkowych zadań - 14 listopada - 2 grudnia 2013 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 14.11. do 02.12.2013 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dodatkowych zadań, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

 15

275 783,49  229 460,45

 Odnowa i rozwój wsi:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

 3

266 193,00 171 262,18 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

0

 0,0023 657,50 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

0

 0,00151 050,00 

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 11

194 297,92 

Odnowa i rozwój wsi:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 2103 263,00 

 Wnioski niewybrane do finansowania

 Małe projekty: 

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

 275 783,49

 

 

 

Odnowa i rozwój wsi:  

Liczba niewybranych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

 1 162 930,00

 

 

 

4. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach dodatkowych zadań - 7 lutego - 21 lutego 2014 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 07.02. do 21.02.2014 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dodatkowych zadań, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

 14

 236 503,15338 660,47 

 Odnowa i rozwój wsi:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

 2

 73 325,00 98 162,18

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

0

 0,0023 657,50 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

2

 196 935,00575 000,00

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 14

 236 503,15

Odnowa i rozwój wsi:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 2 73 325,00

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 2 196 935,00

5. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach dodatkowych zadań -  21 marca - 4 kwietnia  2014 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 21.03. do 04.04.2014 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dodatkowych zadań, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

 3

 30 689,99152 061,92 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

1

22 760,0023 657,50 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

5

 730 638,50378 065,00

 Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 3

 30 689,99

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 1 22 760,00

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 3 340 915,00

6. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach dodatkowych zadań - 12 maja - 26 maja 2014 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 12.05. do 26.05.2014 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dodatkowych zadań, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

 7

 174 911,50261 291,92 

 Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 7

 174 911,50

7. nabór wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach dodatkowych zadań -  27 czerwca - 11 lipca  2014 r.

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Qwsi" w trakcie naboru trwającego od 27.06. do 11.07.2014 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dodatkowych zadań, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

 3

 39 859,37 86 380,42

 Odnowa i rozwój wsi:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

1

 33 231,0087 449,00 

Wnioski wybrane do finansowania:

Małe projekty:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 3

39 859,37 

Odnowa i rozwój wsi:

Liczba wybranych wniosków

Wartość przyznanego wsparcia w PLN

 1 33 321,00

 Stan Wdrażania LSR na dzień 01.06.2013 r. - pobierz

 Stan Wdrażania LSR na dzień 10.09.2014 r. - pobierz

 

 

LGD Qwsi
UELEADERPROW

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

UELEADERPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy Leader,
poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
tel.: 74 / 8191213, fax: 74 / 8191207, email: biuro@qwsi.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x