„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”.

- flag_yellow_low.jpg                - leader.png               - prow-2014-2020-logo-kolor.jpg

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony O nas - O nas - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI” w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

O nas

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19.02.2009 roku.

Biuro LGD znajduje się w Ziębicach przy ulicy Stawowej 2a.

Członkami LGD są przedstawiciele instytucji publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańcy.

Obszar objęty LSR w ramach LGD „Qwsi” obejmuje wszystkie 7 gmin powiatu ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok. Powierzchnia obszaru wynosi 802 km². Teren ten zamieszkuje 67 875 mieszkańców (dane: GUS, stan na 31.12.2013 r.).

W ramach PROW 2007 – 2013 Stowarzyszenie realizowało działania osi 4 Leader: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Wdrażanie projektów współpracy, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Na realizację działań w ramach LSR Stowarzyszenie dysponowało kwotą 9 443 584,00 zł. W związku ze złożonym wnioskiem w konkursie o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, LGD „Qwsi” otrzymało dodatkowe środki na realizację LSR w wysokości 4 883 863,18 zł. Łączny budżet LGD „Qwsi” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 wynosił 14 327 447,18 zł.

W ramach PROW na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenie realizuje działanie Leader, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). W ramach działania Leader LGD realizuje 4 poddziałania: Wsparcie przygotowawcze, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Na realizację działań w ramach LSR (wdrażanie LSR, projekty współpracy, koszty bieżące) Stowarzyszenie dysponuje kwotą 10 010 000,00 zł.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego LGD rozpocznie nabory wniosków na działania przyczyniające się do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). W ramach wdrażania LSR planujemy realizację operacji konkursowych (realizowanych przez podmioty inne niż LGD), projektów grantowych oraz operacji własnych. Organem decyzyjnym, czyli bezpośrednio wybierającym konkretne projekty do realizacji jest Rada, w skład której wchodzą przedstawiciele 3 sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego (każdy członek Rady jest jednocześnie mieszkańcem obszaru LGD) z terenu działania LGD „Qwsi”.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia LGD „Qwsi” jest rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD oraz wzrost poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi z regionem mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej.

Działalność Stowarzyszenia jest nastawiona na rozwój oferty turystycznej obszaru, aktywizowanie grup defaworyzowanych, podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz aktywizację i integrację społeczności lokalnej.

LGD „Qwsi” prowadzi działania aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich – organizuje szkolenia, realizuje wydarzenia informacyjno - promocyjne (publikacje promocyjne, ogłoszenia w prasie, wyjazdy na targi, konkursy, doradztwo, szkolenia).

 

 

QWSI
UELEADERPROW

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

UELEADERPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy Leader,
poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
tel.: 74 / 8191213, fax: 74 / 8191207, email: biuro@qwsi.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x