„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”.

- flag_yellow_low.jpg                - leader.png               - prow-2014-2020-logo-kolor.jpg

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - RLKS - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI” w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Cel działania: Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej Strategii. Realizacja Strategii powinna przyczynić się do rozwoju gospodarczego, wzrostu ruchu turystycznego na terenie LGD oraz wzrostu poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi z regionem mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej.

Stowarzyszenie prowadzić będzie nabory wniosków na operacje konkursowe i grantowe. Stowarzyszenie realizować będzie także operacje własne.

Minimalna całkowita wartość operacji konkursowej wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać na grant wynosi 5 tys. złotych, a maksymalna 30 tys. złotych.

Projekty grantowe

LGD „Qwsi” w ramach wdrażania LSR planuje nabory na 3 projekty grantowe: „Bezpiecznie i zdrowo”, „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej”, „Wioski Tematyczne na Ziemi Ząbkowickiej”.

Operacje własne 

LGD „Qwsi” w ramach wdrażania LSR planuje realizację 6 operacji własnych w zakresie działań promocyjnych i szkoleniowych (wzmocnienie kapitału społecznego).

Wspierany zakres operacji:

1)    wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2)    rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:

a)    podejmowanie działalności gospodarczej,

b)    rozwijanie działalności gospodarczej,

c)    podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a – b;

3)    wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych   

4)    zachowanie dziedzictwa lokalnego;

5)    budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

6)    promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Budżet na wdrażanie LSR: 8 000 000,00 zł.

UELEADERPROW

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

UELEADERPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy Leader,
poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
tel.: 74 / 8191213, fax: 74 / 8191207, email: biuro@qwsi.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x