„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”.

- flag_yellow_low.jpg                - leader.png               - prow-2014-2020-logo-kolor.jpg

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wsparcie przygotowawcze - RLKS - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI” w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Wsparcie przygotowawcze

 

Cel działania: W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014 – 2020, Stowarzyszenie LGD „Qwsi” w II poł. 2015 r. rozpoczęło prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Do opracowania LSR niezbędne było przeprowadzenie konsultacji społecznych, dlatego na terenie każdej gminy należącej do LGD, Stowarzyszenie zorganizowało spotkania ze społecznością lokalną. W ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” Stowarzyszenie opracowało Plan włączenia społeczności. Wszystkie działania uwzględnione w Planie włączenia społeczności prowadzić miały do opracowania partycypacyjnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR). Strategia została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków w dn. 28.12.2015 r.

Zakres działania: W procesie tworzenia strategii wykorzystane zostały następujące metody konsultacji społecznych:

1) Spotkania informacyjne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, a także analizie celów i kierunków rozwoju w 7 gminach należących do LGD: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

2) Warsztaty zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (2 spotkania) – zespół dokonał analizy materiału i wniosków płynących ze spotkań gminnych, badań ankietowych, wywiadów grupowych, funkcjonowania punktu konsultacyjnego, etc.

3) Wywiady grupowe z przedstawicielami grup i podmiotów istotnych z punktu widzenia tworzenia strategii – przeprowadzone zostały 2 zogniskowane wywiady grupowe (focusy) z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej oraz z przedstawicielami działających na obszarze usługodawców turystycznych, podmiotów gastronomicznych i producentów lokalnych.

4) Badania ankietowe – prowadzone za pośrednictwem strony internetowej, które miały na celu poznanie opinii i oczekiwań szerszej grupy mieszkańców obszaru LGD. Ankieta służyła identyfikacji atutów i barier rozwoju obszaru, preferowanych kierunków i celów rozwoju, identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz pomysłów na projekty i działania.

5) Punkty informacyjno – konsultacyjne w siedzibach Gmin. Punkty prowadzili wyznaczeni i przeszkoleni w tym celu pracownicy urzędów – gminni koordynatorzy ds. LGD. Punkty skierowane były dla osób zainteresowanych działalnością LGD oraz chcących zgłosić własne pomysły na projekty planowane do realizacji w ramach LSR. W każdym punkcie informacyjno – konsultacyjnym w okresie wsparcia przygotowawczego odbyły się spotkania z pracownikami LGD, podczas których można było zgłosić i skonsultować własne pomysły na projekty planowane do realizacji w ramach LSR.

6) Punkt konsultacyjny w biurze LGD „Qwsi” – w biurze LGD dostępne były ankiety, materiały umożliwiające zgłoszenie własnej inicjatywy do LSR czy dotyczące prowadzonych konsultacji powstających części Strategii.

7) Prowadzenie akcji informacyjnej i konsultacyjnej za pośrednictwem strony internetowej www.qwsi.pl na potrzeby przygotowania LSR. Na stronie zamieszczane były na bieżąco informacje o planowanych spotkaniach ze społecznością lokalną oraz bieżące efekty prac nad Strategią z możliwością zgłaszania uwag.

8) Konkurs z nagrodami dla mieszkańców na najciekawsze pomyły i innowacje, które mogą się znaleźć w LSR. Konkurs był podzielony tematycznie na:

- najciekawszy i innowacyjny pomysł z zakresu rozwoju turystyki,

- innowacyjne działania na rzecz młodzieży,

- pomysły na włączenie organizacji pozarządowych w prowadzenie zajęć w świetlicach.

Beneficjent: LGD „Qwsi”

Budżet: 132 000,00 zł.

UELEADERPROW

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

UELEADERPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Materiały opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy Leader,
poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
tel.: 74 / 8191213, fax: 74 / 8191207, email: biuro@qwsi.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x